• Hem
  • Rörbockning

Rörbockning

showimage1 180CBC rörbockmaskiner typ UNI. Maskinerna är elektriska bockmaskiner som bockar rören runt schabloner. Detta medger små radier och mycket bra resultat. Maskinerna finns i storlekar upp till 90 mm kapacitet och kan även förses med dornutrustning. De går även att få med ett enkelt styrsystem som möjliggör att man kan köra ett bockprogram med olika vinklar.

Några olika maskiner

CBC uni70 250
CBC UNI 70
CBC uni76 250
CBC UNI 76För mer info: CBC´s hemsida