Kjellberg

showimage1 2Kjellberg Finsterwalde strömkälla

Namnet Kjellberg Finsterwalde står för det bästa tekniska kunnandet inom termisk skärning till förmån för deras kunder.

Denna förmån innebär högkvalitativt skärresultat och den bästa effektiviteten i produkter. Kjellberg har egen teknik- och produktutveckling i nära samarbete med flera forskningsinstitut, partners och användare för kontinuerlig teknisk utveckling av produkter.

Messer Cutting & Welding har nära samarbete med Kjellberg. I Messers plasmaskärmaskiner används Kjellbergs strömkällor. De mest använda produkter är: HiFocus130, HiFocus160i och FineFocus800.

För att läsa mera om dessa strömkällor så kan du besöka Kjellbergs hemsida

Broschyr finplasmaströmkällor


Kjellberg presenterar: Smart Focus

Smart-Focus-range f

Kjellberg presenterar den nya Smart Focus-serien för plasmaskärning av material 1-80 mm. Den rena energin av plasma blir därmed påtaglig för alla. Användaren får utmärkta skärresultat , höga skärhastigheter med bara några få inställningar, även under svåra förhållanden.

Film Smatt FocusKjellberg Contour Cut (CCS)

Kontur skärning med högsta kvalitet och hastighet av Kjellberg Plasma med Contour Cut

Contour Cut (CCS) är nästa steg i Kjellbergs Contour Cut-teknik för att skära svart stål: Konturer kan skäras med samma kvalitet upp till 50% snabbare. För CCS används samma slitdelar med mycket lägre förbrukning, tack vare en ny teknik. Det innebär minskade kostnader per skär-meter och högre skärhastigheter med utmärkt kvalitet,samt väldigt liten värmepåverkad zon, hög kontur noggrannhet, vinkelnoggrannhet samt yta


Film Contour Cut