Fermeco AB investerar

Fermeco i Piteå har investerat i en Messer plasma....

Bild på huset

 Fermeco AB startades 1964 och i juni 1993 startade egen tillverkning av takstolar (stålfackverk). De är ett legotillverkande företag inom stålbyggnad med egen konstruktionsavdelning och ytbehandling. I samband med 40-årsjubileet 2004 bytte företaget namn från Bergsvikens Svets & Mekaniska AB till Fermeco AB.
Verksamheten omfattar konstruktion, tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt. Företaget har egen ytbehandlingsanläggning med 15 års erfarenhet och diplomutbildade målare, vi är dessutom auktoriserade rostskyddsmålare.

Bild MetalMaster 2.0 2019 1280x720

Film på Metalmaster II

Fermeco har nu investerat i en ny plasmaskärmaskin MetalMaster 2.0 från Messer, för att täcka alla vanliga förekommande material och uppgifter. Installationen av denna maskin är snabb och enkel, vilket gör att man kommer snabbt i produktion. Med MetalMaster 2.0 har de fått en maskin med stor kapacitet, och kvalitet till ett rimligt pris.
Fördelar
• Kompakt format. Endast 30 m², mer plats tar inte det nya skärsystemet i anspråk när det gäller skärning av plåtformat 1,5×3 m.
• Kombinationen med gas- och plasma gör att MetalMaster 2.0 hanterar ett brett spektrum av plåtar.
• Brännaren förflyttas med hela 35m/min tack vare kraftiga drivmotorer.
• Bästa tänkbara toleranser garanteras av kraftiga linjärstyrningar.
• Höjdförställaren SmartLifter SL100, reducerar skärtiden.
• Global Control 2.0: Användarvänlig 15” pekskärms styrning.
• Attraktivt pris och prestanda.

 Broschyr på Metalmaster II