• Hem
  • Hantering & lager

Hantering & lager

 Logo        

VAKUUMLYFTOK DUMBO – UPP TILL 1 000 kg
Standardserie för lätt bruk
Vakuumlyftoket Dumbo är ett lättanvänt och litet lågviktsredskap för hantering av metallplåtar. Vakuumoket har en stor vakuumbehållare som garanterar ett snabbt grepp. Produktserien Dumbo innehåller ett tryckluftsdrivet alternativt eldrivet vakuumok.

dumbo 2  dumbo 1  dumbo 4


VAKUUMLYFTOK TANTOR – UPP TILL 20 TON

Standardserie för mellantungt bruk
Skanveirs vakuumlyftok Tantor är avsett för krävande industribruk. Dess stabila konstruktion och förstklassiga komponenter garanterar lång och störningsfri användning. En ensam användare kan hantera stora och tunga plåtar ergonomiskt och säkert.

Vakuumlyftoket Tantor är utrustat med en eldriven vakuumpump. Vakuumokets unika styrsystem övervakar dess funktion och larmar vid behov om bl.a. läckage orsakat av dåligt grepp. LCD-skärmen i okets styrsystem visar också andra varningar och underhållsmeddelanden. Styrsystemet startar och stoppar också vakuumpumpen automatiskt efter behov och sparar på så sätt pumpen och energi.

TANTOR EXT
Vakuumlyftoket Tantor finns också som teleskopisk modell. Det glidande teleskopet underlättar plockandet av plåtar av olika storlek från förpackningar och staplar av olika höjd i trånga utrymmen. De manuellt glidbara teleskopen är lätta att ställa in på önskad längd. De låses med snabblåsning utan verktyg.

tantor 1  tantor 4


VAKUUMLYFTOK MAMMOTH – UPP TILL 50 TON

För kontinuerligt tungt bruk
Skanveirs vakuumok Mammoth är lämpliga för hantering av tunga och stora plåtar eller svetsade paneler i t.ex. stålfabriker och varv. Mammoth används för att lyfta upp till 50 ton tunga plåtar säkert och tryggt.

Antalet lyft vid processanvändning i stålfabriker är stort. Därför är vakuumlyftoket Mammoth dimensionerade för kontinuerlig tung användning i krävande förhållanden. Vid konstruktionen lägger vi störst vikt vid att konstruktionerna och komponenterna ska vara hållbara, skyddade och lätta att underhålla.

Skräddarsydd dimensionering
Vakuumoket dimensioneras alltid individuellt efter användningsobjekt och behov. Mammoth finns även i en helautomatiserad modell.

Vi utvecklar vakuumlyftoket tillsammans med dig så att det uppfyller dina behov. Kontakta oss och be om referenser!

mammoth 2  mammoth 4

MAGNETLYFTOK FÖR PLÅTAR OCH STYCKEN

Skanveirs magnetlyftok flyttar en mångdubbel mängd stål jämfört med traditionella metoder. Buntar, tunna och tjocka plåtar, termiskt skurna stycken m.m. hanteras flexibelt. De individuellt konstruerade och noggrant testade anläggningarna är säkra och tål tuff användning år efter år. Det snabba greppet och den snabba frigöringen som inte skadar plåtarna samt det minimala bemanningsbehovet ger maximal effekt och produktivitet.

Standardserien erbjuder ett förmånligt och praktiskt alternativ till flertalet plåtlyftbehov. Lyftok med fast längd är en praktisk lösning när plåtarna som ska lyftas är av standardstorlek. Dessutom konstruerar och tillverkar vi skräddarsydda magnetlyftok efter kundernas speciella behov. Skanveirs magnetlyftok kan också utrustas med t.ex. magnet- eller ok vridning eller med motoriserade teleskop.

Elektromagnetens överlägsna lyftkapacitet


Elektromagneter erbjuder en överlägsen lyftkapacitet jämfört med permanentmagneter eller elstyrda permanentmagneter. Elektromagneter skapar ett starkt och djupt magnetfält, som ger dragkraft över en bred luftspalt. Andra goda egenskaper är den låga egenvikten i förhållande till lyftkapaciteten, steglöst reglerbar gripkapacitet, dvs. tippning, samt snabbt grepp och snabb frigöring. Skanveirs noggrant dimensionerade magneter klarar av att skilja upp till 3 mm tjocka plåtar från varandra.

Pålitligt och säkert styrsystem


Skanveirs styrsystem styr magneterna en och en, i grupp eller alla på en gång. Fördelarna med styrsystemet är att det är enkelt att använda och underhålla, pålitligt och säkert i alla omständigheter. Skanveirs styrsystem är tillverkat av lättillgängliga komponenter och underhållet utförs av utbildade elektriker. Enstaka fel eller användningsfel, t.ex. om styrspänningen bryts eller om man byter position på valen, gör inte att man tappar lasten mitt i lyftet. Kraftförsörjningen under ett spänningsavbrott säkras med underhållsfria blybatterier.

Magnet Plates and Cut swe  Magnet Other applications sweMAGNETLYFTOK FÖR ÖVRIGA LYFTOBJEKT

De goda egenskaperna hos Skanveirs magnetlyftanordningar framhävs i flertalet olika användningsobjekt och industribranscher. Magneter används i stålfabriksprocesser vid hanteringen av bl.a. plåtar, plåtspolar, rör, profiler och armerat stål. Förformar, tackor och plåtar kan också vara varma, vilket ställer höga krav på magneterna. Varv hanterar förutom plåtar även olika slags profiler, som bulber, plattstänger och vinkelbeslag. I lager för långa varor hanterar man olika slags profiler separat eller i bunt. Enstaka skrotmagneter används för att lyfta blandat stålskrot i skrotlager.

Specialmagnetlyftok 2  Specialmagnetok 1