Lissmac SBM XL S2B2

7668 sbm xl1000
Denna maskin bearbetar plåtarna enligt Lissmac-metoden (båda sidor samtidigt). Det är en efterlängtad version eftersom den både bryter kanter och tar bort oxidskiktet i en och samma maskin. Den första stationen bryts kanterna med hjälp av slipklossar och i den andra stationen borstas oxidskiktet bort med hjälp av borstar. Oxiden uppstår vid laserskärning med oxygen i svart plåt. Eftersom vi bryter kanterna först, så minskar borstförbrukningen avsevärt.

För att få en bättre bild över funktionen titta på denna film.

Lissmacs hemsida

Broschyr

Princip SBM-XL 3 kopiera

Princip för bearbetning med 4 x 2 verktyg

Lissmac L Slipklossar

Slipklossar

Bild8

Oxidborstar