Lissmac SBM XL G2S2

7668 sbm xl1000

Lissmac SBM-XL G2S2 är en maskin avsedd för gas- och plasmaskurna detaljer upp till 120 mm. Med den slipar man grad- och slaggkant samt rundar kanter på inner- och ytterkonturer effektivt.
Maskinen finns i utförande med 1000 och 1500 mm material genomgång och har 4 st slipband ( G2 ) för borttagning av sprut och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition
Den är dessutom utrustad med 4 st kantbrytningsband ( S2 ), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition.
All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.
Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 - 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

 För att få en bättre bild över funktionen titta på denna video.

Broschyr

För mer information besök Lissmacs hemsida


Lissmac GS Bild3

Den bearbetar båda sidor samtidigt utan onödig vändning. (LISSMACMETODEN)

Lissmac GS slipbandskonstruktion

Slipbandskonstruktion

Lissmac GS slipblockskonstruktion

Slipblockskonstruktion

Lissmac GS slipklossar

Slipblock för kantbrytning

Lissmac GS detalj Lissmac GS detalj 2

Detaljer före och efter slipning och kantbrytning