Lissmac SBM-M L G1S2

7650 sbm l1000 L

LISSMAC Avgradningsmaskin SBM-L  G1S2 för slipning och gradning av båda sidor samtidigt på plana plåtdetaljer upp till 50 mm tjocklek. Det går även att få denna maskin för materialhöjd 90 mm, detta framtaget speciellt för plasmaskurna och vattenskurna detaljer.

Maskinen finns i utförande med 1000, 1500 och 2000 mm material genomgång och har 2 st slipband ( G1 ) för borttagning av sprut och skärskägg. Slipbanden arbetar på över- och undersida av plåten och är individuellt ställbara i höjdposition
Den är dessutom utrustad med 4 st kantbrytningsband ( S2 ), placerade två på översida och två på undersida, arbetande mot varandra, parvis ställbara i höjdposition.
All inställning sker elektriskt mot positionsmätare.
Den automatiska genommatningen regleras steglöst 0 - 10 m/min, inställningen av materialtjocklek sker enkelt på manöverpanel.

För att få en bättre bild över funktionen titta på denna film. eller denna film, som visar en 2000-maskin

För mer information besök Lissmacs hemsida eller öppna broschyr

Lissmac L metod

Metod för slipning och kantbrytning (Lissmac metoden)

Lissmac L slipband

Slipbandskonstruktion för avslipning av grader

Lissmac L Slipklossar

Slipblock för kantbrytning

Lissmac L fore Lissmac L efter

Bilder före och efter slipning/kantbrytning

Lissmac L prov fore efter

Bilder före och efter slipning/kantbrytning plasmaskuret